Valu Traian și Mihail Kogălniceanu intră în scenariul roșu

Astăzi, în cadrul CJSU, au fost votate hotărârile nr. 33 și nr. 34. Prima hotărâre prevede menținerea încadrării ratei de incidență pentru 1 U.A.T

Valu Traian și Mihail Kogălniceanu intră în scenariul roșu
block_5efefbbfb31c9.jpg

block_5efefd6166899.jpgbr />

Astăzi, în cadrul CJSU, au fost votate hotărârile nr. 33 și nr. 34. Prima hotărâre prevede menținerea încadrării ratei de incidență pentru 1 U.A.T. și încadrarea ratei de incidență pentru 2 U.A.T-uri de pe raza județului, după cum urmează:

- U.A.T. Vulturu, se menține încadrarea în limita de incidență cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile mai mare de 3/1000 de locuitori. 
-U.A.T. Mihail Kogălniceanu și U.A.T. Valu lui Traian, încadrarea în limita de incidență cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile mai mare de 3/1000 de locuitori.
Acestea vor funcționa respectând măsurile din anexa 4 - pentru localități cu incidența mai mare de 3/1.000 locuitori.
Pentru celelalte localități se menține încadrarea în limitele de incidență cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile și rămân valabile măsurile adoptate prin Hotărârea CJSU nr. 30/02.03.2021.
Măsurile adoptate se aplică pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 05.03.2021, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia. 
A doua hotărâre CJSU prevede schimbarea a 9 scenarii de funcționare pentru unități de învățământ din județul Constanța.
În cazul acesta, s-a decis ca activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, să fie interzisă
Acestea vor funcționa respectând măsurile din anexa 4 - pentru localități cu incidența mai mare de 3/1.000 locuitori.
Pentru celelalte localități se menține încadrarea în limitele de incidență cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile și rămân valabile măsurile adoptate prin Hotărârea CJSU nr. 30/02.03.2021.

Măsurile adoptate se aplică pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 05.03.2021, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.

Iată textul hotărârii:
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ CONSTANȚA

HOTĂRÂRE

Având în vedere:

- Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificată și actualizată

- Prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, modificată și actualizată

- Prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2

- Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

- Prevederile HCNSU nr. 50/26.10.2020, nr. 60/17.12.2020, nr. 5/03.02.2021 și nr. 8/10.02.2021

- Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanta nr. 17/19.02.2021 și 30/02.03.2021

- Adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Constanța nr. R 16825/04.03.2021

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările ulterioare şi H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situații de urgență

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanța hotărăşte:

Art. 1 – În urma reevaluării încadrării U.A.T. Vulturu la finalul perioadei de 14 zile stabilită prin Hotărârea CJSU nr. 17/19.02.2021, se menține încadrarea U.A.T. Vulturu în limita de incidență cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile mai mare de 3/1000 de locuitori.

Art. 2 – Se constată încadrarea U.A.T. Mihail Kogălniceanu și U.A.T. Valu lui Traian, în limita de incidență cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile mai mare de 3/1000 de locuitori.

Art. 3 – Pentru celelalte localități se menține încadrarea în limitele de incidență cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile și rămân valabile măsurile adoptate prin Hotărârea CJSU nr. 30/02.03.2021.

Art. 4 – Se aprobă Anexele 1 – 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Anexele se completează cu celelalte prevederi ale H.G. nr. 35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Art. 5 – Comitetele Locale pentru Situații de Urgență Vulturu, Mihail Kogălniceanu și Valu lui Traian vor întreprinde, prin grija primăriilor, demersuri pentru respectarea pe teritoriul acestora a măsurilor pentru prevenirea răspândirii infectării cu virusul SARS-CoV-2, conform anexelor atașate prezentei, respectiv:

- măsurile generale cuprinse în Anexa 1 și

- măsurile cuprinse în Anexa 4 și

- măsurile specifice pentru activitățile sportive cuprinse în Anexa 5.

Art. 6 – Primăriile comunelor Vulturu, Mihail Kogălniceanu și Valu lui Traian vor desemna personal din cadrul instituțiilor pentru punerea în aplicare, respectare și verificare a măsurilor conform prevederilor de la Art. 5.

Art. 7 – Primăriile comunelor Vulturu, Mihail Kogălniceanu și Valu lui Traian vor comunica până în data de 10.03.2021, ora 16.00, Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, toate măsurile adoptate și modul de respectare a acestora pe raza U.A.T. Vulturu, Mihail Kogălniceanu și Valu lui Traian, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 35/2021, la adresa de mail: deconcentrate@prefecturaconstanta.ro.

Art. 8 – Măsurile adoptate în conformitate cu Art. 5 se aplică pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 05.03.2021, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.

Art. 9 – Secretariatul tehnic permanent va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, unităților administrativ-teritoriale din județul Constanța și tuturor factorilor interesați.
Mai jos regăsiți cele două hotărâri și anexele acestora.

Fișiere