Proiectului ”Învață de la cei mai buni!”

Universitatea Maritimă din Constanța își premiază studenții și masteranzii care au încheiat stagiile de practică, în cadrul ediției din iulie 2022, a Proiectului ”Învață de la cei mai buni!”.

Proiectului ”Învață de la cei mai buni!”
block_5efefbbfb31c9.jpg

block_5efefd6166899.jpgbr />

Se vor acorda 3 premii I - în valoare de 9.000 de lei, 3 premii II - în valoare de 6.000 de lei și 3 premii III - în valoare de 3.000 de lei.

”Obiectivul general al proiectului este creșterea ratei de participare a studenților la programe dezvoltate, pentru a facilita inserția pe piața muncii. De asemenea, ne dorim ca prin acest proiect, să dezvoltăm noi parteneriate între universitate și sectorul privat, inclusiv în vederea organizării de stagii de practică pentru studenții noștri”, a declarat Decanul Facultății de Navigație, prof. univ. dr. Costel Stanca.

Pentru ca participarea să fie eligibilă, candidații trebuie să completeze o cerere de înscriere și să încarce pe platforma proiectului, în perioada 2 iunie 2022 – 13 iulie 2022, un caiet și o lucrare de practică.

Totodată, caietul de practică va fi realizat conform modelului acceptat, iar lucrarea practică va consta în realizarea unui video în care vor fi evidențiate aspecte din cadrul stagiului de practică.

Susținerea proiectelor se va desfășura în fața unei comisii  care va acorda note în funcție de modul de redactare a proiectului de practică, în proporție de 60% și de modul de susținere a acestuia, în proporție de 40%.

Proiectul ”Învață de la cei mai buni”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, este implementat de Universitatea Maritimă din Constanța în parteneriat cu Marketscope.