Licitație vehicule abandonate

223 de vehicule fără stăpân sau abandonate trecute în proprietatea municipiului Constanța

Licitație vehicule abandonate
Licitație vehicule abandonate
block_5efefbbfb31c9.jpg

block_5efefd6166899.jpgbr />

Primăria Municipiului Constanța anunță că începând cu data de 04.06.2020, pe site-ul instituției poate fi consultat anunțul privind licitația prin ofertă în plic închis pentru valorificarea lotului de 223 de vehicule fără stăpân sau abandonate trecute în proprietatea municipiului Constanța în baza Legii nr.421/2002.

Anunț privind licitația prin ofertă în plic închis pentru valorificarea lotului de 223 de vehicule fără stăpân sau abandonate trecute în proprietatea municipiului Constanța în baza Legii nr.421/2002

Autoritatea organizatoare:
MUNICIPIUL CONSTANTA
Adresa postala: BD. TOMIS NR. 51, CONSTANTA, Localitatea Constanta, cod poștal 900725, România
Tip anunț: licitație de vânzare prin ofertă în plic închis, în data de 06.07.2020,
Obiectul vânzării: 1 lot de 223 de vehicule fără stăpân sau abandonate intrate îm proprietate municipiului Constanța în baza Legii nr.421/2002
Preț de pornire: 16.100 Euro
Garanția de participare la licitație: 10% din prețul de pornire a licitației în echivalent Lei (Ron), conform raportului de paritate Euro/Leu (Ron) afișat de B.N.R. la data depunerii garanției; garanția se va depune în contul RO29TREZ2315006XXX000443 Primăriei municipiului Constanța (CUI 4785631) deschis la Trezoreria Constanța
Program de vizionare: Vehiculele pot fi vizionate în data de 26.06.2020, în intervalul orar 9,00-15,00 la Depozitul din Str.Vârful cu Dor nr.1, Constanța
Documentele necesare participării la licitație:

  • Certificat fiscal eliberat de Serviciul de impozite și taxe și alte venituri la bugetul local că nu are debite;
  • Certificat fiscal elibertat de Agenția națională de administrare fiscala a judetului Constanța că nu are debite;
  • Dovada depunerii garanției de participare la licitație;
  • Copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul comerțului pentru persoanele juridice;
  • Autorizație de mediu pentru valorificare vehicule scose din uz;
  • Adresa de corespondență (e-mail) și numărul de telefon;

Modalitatea de prezentare a ofertei: un plic închis pe care se va menționa ”Pentru licitația lotului de 223 de vehicule fără stăpân sau abandonate din data de 06.07.2020”, care va conține:

  • Documentele necesare participării la licitație;
  • 1 plic închis care va conține oferta, pe care se va menționa ”A nu se deschide până pe data de 06.07.2020, orele 10,00”;

Data limită de depunere a ofertelor: Ofertele vor fi depuse la sediul Primăriei Constanța din bd.Tomis nr.52 până pe data de 03.07.2020, orele 15,00
Data și locul deschiderii ofertelor: Ofertele vor fi deschise în data de 06.07.2020, orele 10,00 la sediul Primăriei municipiului Constanța din str.Cuza Vodă nr.27;
Rezultatul licitației: va fi anunțat participanților la numărul de telefon menționat în plic.

Regulamentul pentru valorificarea vehniculelor fără stăpân sau abandonate trecute în proprietatea municipiului Constanța în baza Legii nr.421/2002, anexa 1 la HCL nr.18/2020 poate fi consultat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța.

Persoanele interesate pot afla mai multe detalii accesând următorul link: http://www.primaria-constanta.ro/docs/default-source/documente-pwpmc/anunturi/de-interes/anun%C8%9B-publicitar-vehicule-fara-stapan.pdf?sfvrsn=2

sau pot descărca fășierul de mai jos.

Fișiere